چوپان

تِه چِه دوندی چَپونِ زارِ...
وِنِه حال و هوارِه...


صواحی گسفن همرا شـونه ، چپون
گـد گـده کــوره بـالا شــونه ، چپون

هـــوا ســـرده بچـــاهی تن هـداهه
دپیت وشال و کـــلا شــونه ، چپون

دیـــاره اسبـه سارخ دسه چــــو تن
دوسی نــون و پــلا شـــونه ، چپون

[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 0:27 ] [ mamee ]

[ ]

م ا د ر

کِلثوم اِسا تِه اَنده قوی بَیّی خانی مِرِه بَوِری...
مِرِه گِنّهِ سَیّدآقا.....
کِلثوم: اِرواح تِه مار اَندِه مِنم مِنم نَزِن سَیّد.... 
سَیّد: مِن شِه تَک پنج خَعیز زمین نِشا کِردمه...
کِلثوم: مِن یازده تا وَچِه گَت هاکردمه.... اَرِه جانِ مَردی.. 
.
.

مه یار قهر بکرده نخرنه غذا//دستمال دست هیرم هاکنم عزا
همه یار بهیتنه شه دل رضا // من بورم یار بهیرم با جنگ و دعوا

کیجا وَنگ دِنه شِه سِره سیکاره//ریکا به صحرا گِنه مِن تِه بِلاره

//الهی سیکا مَرگی دَکِفه شِماره//مردم ریکا نَوءِ مِن تِه بِلاره


سه پنج روز پونزِه بیِه تِه نِمویی /تیرِماه سیزّه بیه ته نمویی 
///مرِه وَدِه هدایی سَرِخرمِن /خرمِن کَربزه بیّه ته نمویی


بپیسه آسمونه مونه مه دل//کاشم بزوهه نون مونه مه دل
سوایی تا نماشون برمه کنه//غریبه آدمونه مونه مه دل

 

سلامتی همه یییییییییییییه پدرومادر      .

 

[ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ] [ 23:35 ] [ mamee ]

[ ]

د ا ع ش
داعشى جلوى ماشين يک مسيحى وهمسرش را گرفت وپرسيد: مسلمان هستى يا مسيحى؟
مسيحى جواب داد: مسلمانم..
داعشى گفت اگر مسلمانى ايه اى از قران برايم بياور..
مسيحى سطرى از انجيل برايش خواند..
داعشى گفت: درست است مى توانى بروى..
بعد ازدورشدن همسرش به او گفت: چراريسک کردى وبه او گفتى مسلمانى شايد مارا مى کشت..
مسيحى گفت: انها اگر قران رابلد بودند ادم نمى کشتند

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 23:45 ] [ mamee ]

[ ]

درنگی کن عامو

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 23:40 ] [ mamee ]

[ ]

Escape

یادش بخیر ...

نبوغ و نقشه هایی که در فرار کردن از مدرسه داشتیم 
مایکل اسکوفیلد ، توی فرار از زندان نداشت 
واقعا حیف شدیم! ...

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 23:28 ] [ mamee ]

[ ]